• Omori
 • Mokko
 • Ogaki
 • Roku
 • Mikageyamate I-tei
 • Hanayashiki
 • Mino
 • Tsukimiyama
 • Kura
 • Matsubasan
 • Kashihara
 • Antre
 • Passive Solar
 • Rakuda
 • Sanbonmaruta

WORKS

 • Art gallery house
 • Shinai Gakuen
 • Cafe Bistro Tabata
 • Good morning
 • PASTIME
 • Mikage Juenne II