• Omori
 • Mokko
 • Ogaki
 • Roku
 • Mikageyamate I-tei
 • Hanayashiki
 • Mino
 • Tsukimiyama
 • Kura
 • Matsubasan
 • Kashihara
 • Antre
 • Passive Solar
 • Rakuda
 • Sanbonmaruta

WORKS

 • DiO
 • Setback*2
 • Angler's House
 • Shinai Gakuen Mikage
 • Tatsumi's House
 • Keage 12cm House