• Omori
 • Mokko
 • Ogaki
 • Roku
 • Mikageyamate I-tei
 • Hanayashiki
 • Mino
 • Tsukimiyama
 • Kura
 • Matsubasan
 • Kashihara
 • Antre
 • Passive Solar
 • Rakuda
 • Sanbonmaruta

WORKS

 • House in Amanohashidate
 • Blue Parc
 • Skip Living House
 • Fukuchiyama Tanyou Kindergarten
 • Cocotier
 • Potters House